• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

กิจกรรมของเรา

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

กิจกรรมนิทานวันศุกร์ โครงการส่งเสริมการอ่าน วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 น้องอากิ ชั้นอนุบาล 3/1 มาเล่านิทานเรื่อง “กุ๊กไก่ปวดท้อง” ให้เพื่อนๆ และน้องๆ ได้ฟังกันค่า
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1