• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

ครูพรรทิพา มีสาวงษ์

ตำแหน่ง หัวหน้าสายชั้น อนุบาล 1
 

ครูสุมาลี กลิ่นผาก

ตำแหน่ง หัวหน้าสายชั้น อนุบาล 2
 

ครูภาวนา หมอสินธิ์

ตำแหน่ง หัวหน้าสายชั้น อนุบาล 3