• 131 ถ.มหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

     
โรงเรียน อนุบาลจิดาภา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยนางวิภา อิทธิพงศ์ ตั้งอยู่เลขที่ 131 ถนน มหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2527 คุณหญิงสนองนาฎ จารุดิลก เป็นครูใหญ่ นางวิภา อิทธิพงศ์ เป็นผู้จัดการ และนายวุฒิชัย นุตกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต พื้นที่ในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลจิดาภา มีเนื้อที่ 291 ตารางวา โดยจัดสร้างอาคาร 2 ชั้น 1 หลัง ตัวตึกเป็นอาคาร 2 ชั้น สีน้ำตาล สร้างด้วยปูนและไม้ มีหินล้างเป็นบางส่วน เดิมประกอบด้วยห้องเรียน 4 ห้อง มีห้องสมุด 1 ห้อง ห้องนอนรวมใหญ่ 1 ห้อง และห้องเก็บของเล็ก 2 ห้อง มีโรงอาหารอยู่ใต้ห้องนอน มีผนังเป็นกระจกโดยรอบ ส่วนตึกชั้นเดียวขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับโรงอาหารเป็นส่วนของแผนกเด็กเล็ก มีห้องน้ำ ห้องสุขา รวมในตัวตึก มีสนามเด็กเล่นในส่วนกลางของโรงเรียน และมีลานจอดรถบริเวณด้านหน้า

ครูใหญ่คนแรกคือ คุณหญิงสนองนาฎ จารุดิลก อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ดำรงตำแหน่งอยู่ 10 ปี จึงลาออกเนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรง ครูใหญ่คนที่สอง คือ นางสาวศิริพร จันทโชติ จนถึงปัจจุบัน ต่อมาภายหลังโรงเรียนได้รับความสนใจจากท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียน จำนวนมาก จึงปรับขยายให้ห้องนอนใหญ่มาเป็นห้องเรียน และทุกชั้นนอนในห้องเรียน ในปัจจุบันมีห้องเรียน 7 ห้อง ห้องสื่อสัญจร 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ซึ่งจำนวนของเด็กนักเรียนมีเพิ่ม และลดสลับกันไป