• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

ดร.วุฒิชัย นุตกุล

ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต
 

นางวิภา อิทธิพงศ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการ
 

นางสาวศิริพร จันทโชติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 

ครูจิดาภา อิทธิพงศ์

ตำแหน่ง บริหารงานทั้วไป