• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

กิจกรรมของเรา

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เด็กๆ ร่วมกันนั่งสมาธิ ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1