• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

กิจกรรมของเรา

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

กิจกรรมนิทานวันศุกร์ โครงการส่งเสริมการอ่าน วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
น้องเอมิชั้นอนุบาล 3/2 มาเล่านิทานเรื่อง “เตรียมตัวเที่ยวทะเล”
ให้เพื่อนๆ และน้องได้ฟังกันค่า

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1