• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

กิจกรรมของเรา

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

ภาพบรรยากาศการเรียนชั่วโมงดนตรีคีรีบูนอาทิตย์นี้
เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะทางดนตรีและ
​สนุกสนานกับการเรียนที่สอนโดยครูโน้ตและครูเจี๊ยบมากค่ะ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1