• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

กิจกรรมของเรา

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 คณะครูเข้าร่วมอบรม
เรื่อง “จิตวิทยายุคใหม่สู่การเรียนรู้ปฐมวัยสไตล์ Active Learning”
​จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1