• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

กิจกรรมของเรา

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ภาพบรรยากาศ Christmas Assembly
และการแจกรางวัล Christmas Speaking Contest โดย Teacher Jasmine
​และ Teacher วาด จาก สถาบัน Fun Language


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1