• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

กิจกรรมของเรา

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กๆ
จิตอาสานำกล่องนมมาบริจาคเพื่อการรีไซเคิล  
​กิจกรรมกล่องน้อ
ยกู้โลก โครงการรักษ์โลก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1