• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

กิจกรรมของเรา

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

 

กิจกรรมนิทานวันศุกร์ โครการส่งเสริมการอ่าน
วันศุกร์ที่ 16
กุมภ​าพันธ์ 2567
น้องซานมาเล่านิทานเ
รื่อง “ล้างมือกันเถอะ”
​ให้เพื่อนๆ และน้องๆ
ได้ฟังกันค่า
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1