• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

กิจกรรมของเรา

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
ภาพการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักอ่านตัวน้อย
​ที่เข้าร่วมโครงการนิทานเพื่อนรักปีที่ 22


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1