• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

กิจกรรมของเรา

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ครูจันทิมา (ครูดำ) ให้ความรู้กับเด็กๆ ชั้นอนุบาล 3
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
​กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1