• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

กิจกรรมของเรา

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรมและโครงงาน
​แก่คณะครูและพี่เลี้ยง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1