• 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

  • Call us now 0-2236-1215

ข่าวประชาสัมพันธ์

• สร้างสรรค์ปัญญา • ใฝ่หาคุณธรรม • กิจกรรมกว้างไกล

วันปัจฉิมนิเทศ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม

วันปัจฉิมนิเทศ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม